Locatie

Share on Facebook

De locatie voor dit jaar is multifunctioneel Buurtcentrum De Lommerd in Arnhem. Wij danken De Lommerd hartelijk voor hun medewerking en verwelkomen jullie hier graag op vrijdag 31 maart 2017. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg onze Facebook.

 

De locatie voor 8UO is dit jaar De LommerdDe Lommerd is een centrum van de Stichting Programma & Beheer De Nieuwe Lommerd. De Lommerd stelt zich ten doel de centrale ontmoetingsplek van de wijk Spijkerkwartier te zijn. Enerzijds om bewoners uit de wijk en van daarbuiten in de gelegenheid te stellen elkaar te ontmoeten, anderzijds om de uitwisseling van creatief, sociaal en economisch kapitaal mogelijk te maken. De Lommerd wil bijdragen aan het versterken van de wijkcohesie en -economie. Stichting Programma & Beheer De Nieuwe Lommerd is verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie en een aanbod van sociaal-culturele activiteiten.